Τι είναι το υγραέριο

You Are Here: Home / Τι είναι το υγραέριο

Το υγραέριο είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων προπανίου (30%) και βουτανίου (70%), με στοιχειομετρική  αναλογία υγραερίου και αέρα 15,7:1 κατά βάρος.

 

Προέρχονται κατά κανόνα από την κλασματική απόσταξη του υγρού πετρελαίου ή και από φυσικό αέριο.

 

Φέρεται στο εμπόριο σε φιάλες υπό πίεση, σε υγρή κατάσταση. Η υγροποίηση του γίνεται εύκολα σε σχετικά χαμηλές πιέσεις (4 έως 12 bar) ανάλογα με τη θερμοκρασία.

 

Το ειδικό του βάρος είναι μεγαλύτερο του αέρα, γεγονός που προκαλεί τη συγκέντρωση του στο επίπεδο του εδάφους σε περίπτωση διαρροής και αυξάνει την πιθανότητα έκρηξης.

 

Για το λόγω αυτό, απαιτούνται ειδικά μέτρα ασφαλείας για τη χρήση του στο αυτοκίνητο καθώς και ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας για τα συνεργεία που εκτελούν εργασίες στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν το υγραέριο ως καύσιμο.