Συντήρηση

SYNTHRHSH YGRAERIOU 400Πριν από τη μετάβαση, το όχημα θα πρέπει να συντηρηθεί σωστά και να πραγματοποιηθούν κατάλληλα οι απαραίτητες προσαρμογές.

Θα πρέπει να ελεγχθεί το σύστημα ανάφλεξης και να γίνει συντήρηση και προσαρμογή  του συστήματος καυσίμων (καθορισμός καρμπιρατέρ).

Τακτική συντήρηση μετά τη μετατροπή

Οι χειριστές του οχήματος θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και να τηρούν τις οδηγίες των συστημάτων μετατροπής LPG, όπως και να επιδιορθώνουν άμεσα τα τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν από αυτά.

Η συντήρηση των οχημάτων που χρησιμοποιούν LPG πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 10.000 χιλιόμετρα.

Η συντήρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Έλεγχο των ηλεκτρικών καλωδιώσεων για τυχόν οξειδωμένες συνδέσεις.

Απομάκρυνση των καυστικών και ξένων ουσιών που συσσωρεύονται στον εξάτμιση (ρυθμιστή)• Καθαρισμός του φίλτρου της ηλεκτροβαλβίδας υγραερίου.

Αλλαγή των σετ επισκευής των ηλεκτροβαλβίδων και των ρυθμιστών εξάτμισης.

Έλεγχος κατάστασης του κυρίως σωλήνα και των εξαρτημάτων σύνδεσης.

Έλεγχος του πρώτου και δεύτερου σταδίου συμπίεσης του αποσυμπιεστή.

Έλεγχος της οπής του διαφράγματος πίεσης για τυχόν συσσώρευση ροπών